Hoofdinhoud

Mogelijkheden

Ik lever onderzoek,  advies, begeleiding en voer desgewenst procedures op vele Italiaanse rechtsgebieden,  zowel in als buiten rechte. Daaronder vallen onder meer:

  • familierecht (echtscheidingen,  kinder- en partneralimentatie, omgangsregelingen met kinderen, verdeling van (huwelijks)gemeenschappen,  teruggeleiding van minderjarigen)
  • successierecht;
  • overeenkomstenrecht (koop en verkoop van onroerende zaken, agentuur, arbeid in dienstverband, huur en verhuur etc.);
  • faillissementsrecht (faillissementsprocedures en deelneming in een akkoord, indiening van vorderingen bij de faillissementscurator, aantekenen van verzet tegen een faillissement);
  • incasso (zowel in als buiten rechte, grensoverschrijdende incasso: E.B.B. en E.E.T.);
  • onroerende zaken (In alle stadia van de (ver)koop).

Ook indien procedures moeten worden gevoerd  in Italië, heb ik de beschikking over een uitgebreid en actueel netwerk van procureurs. Procesopzet en procesvoering worden altijd vooraf met de cliënt besproken.